Het brein

Om te weten waarom mensen doen wat ze doen, is inzicht nodig in de rol van het brein. Hoe werkt het brein en hoe kun je met de kennis over het brein jezelf en je relaties met anderen verbeteren? Met inzicht in de werking van het brein leer je welke invloed dat heeft op ons gedrag, prestaties, motivatie en samenwerking.

Het brein bestaat uit drie hoofdonderdelen: grote hersenen, kleine hersenen en de hersenstam. Het brein is een grote verzameling van neuronen die van het ene hersengebied naar het andere gaan, waarbij er non-stop informatie-uitwisseling plaatsvindt. Het gemiddelde gewicht van het brein bij de man is 1300 gram en bij de vrouw 1200 gram. De hersenschors (grote hersenen) is verdeeld over een aantal secties en heeft als belangrijke functies denken en doen.

De drie delen van het brein

De hersenstam (reptilian)

Dit is de basis van de hersenen. Het autonome zenuwstelsel ligt in het centrum van de hersenstam en bestuurt alle automatische processen zoals o.a.: de ademhaling, lichaamstemperatuur en hormonen. Hiertoe behoren ook het centra die met angst, agressie, seks, honger, waken en slapen te maken hebben. In dit deel van de hersenen ontbreken de typisch menselijke eigenschappen als: gevoelens, taal, abstract denken en bewustzijn.

Het oude brein (limbisch systeem)

Het limbisch systeem is betrokken bij onbewust, instinctief gedrag, bij emoties en stemmingen en bij de lichamelijke reactie daarop. Maar ook bij regulering van de emotionele reactie. Daarnaast is het betrokken bij leren en geheugenwerking, en bij het reuksysteem.
Het limbisch systeem combineert ‘primitievere’ hersenfuncties zoals instinctief gedrag met ‘complexere’ hersenfuncties zoals het bijsturen van emotionele reacties. Het is evolutionair gezien het oudste deel van de menselijke hersenen. 

Het nieuwe brein (de hersenschors)

In de hersenschors spelen het denken, herkennen, combineren, leren en vergeten. In de hersenschors liggen de centra van Vernikkel en Brokaat verantwoordelijk voor het menselijke taalvermogen. De mens is uniek ten opzichte van dieren door een bewustzijn (vermogen tot besef, weten, erkennen van zichzelf en dingen en bewuste gewaarwording van zintuiglijke waarnemingen).

Het brein en de verschillende culturen

Iedere cultuur heeft eigen normen, waarden en voorkeurgedrag. Door inzicht te krijgen in de voorkeuren van gedrag van andere culturen, kun je daar rekening mee houden en gemakkelijker een klik hebben. De communicatie verloopt dan beter, je toont respect voor andere gewoonten en zienswijzen. Veel van ons gedrag is aangeleerd en past bij de cultuur van een land. In verschillende culturen kunnen mensen andere denkwijzen en gewoonten hebben. Met Brainclicken ben je in staat je gedrag af te stemmen op een ander zonder jezelf te veranderen.

De hersenhelften

Je hersenen bestaan uit twee helften die hemisferen worden genoemd. Beide hemisferen hebben dezelfde opbouw, maar hebben ook allebei hun voorkeuren. Zo wordt bijvoorbeeld taal bij de meeste mensen voornamelijk aan de linkerkant verwerkt. Maar deze voorkeur betekent niet dat de rechterhelft er niets over te zeggen heeft.

Beide hersenhelften communiceren constant met elkaar. De twee hersenhelften zijn meestal symmetrisch maar er is aangetoond dat elke helft enigszins anders functioneert. De rechterhersenhelft wordt geassocieerd met creativiteit en de linker met logisch denken. De cortex (grote hersenen) wordt geassocieerd met “hogere” informatieverwerking door meer volledig ontwikkelde dieren (zoals mensen, primaten, dolfijnen, enz.). De kleine hersenen worden geassocieerd met regulering en coördinatie van beweging, houding en balans.

Linkerhersenhelft

Rechterhersenhelft

logisch

gevoelsmatig

verbaal

non-verbaal

analyse

synthese

letterlijk

metaforisch, verbeelding

lineair

ruimtelijk

taal

herkennen van gezichten

intelligentie

intuïtie, creativiteit

wetenschappelijke kennis

gevoelsmatig begrijpen

direct, functioneel, zakelijk

 

wiskunde

muziek, ritmegevoel

De verschillen tussen mannen en vrouwen

We hoeven geen wetenschapper te zijn om te weten dat het brein van mannen en vrouwen verschillend is. Het brein vertoont fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen hebben meer hersencellen, bij vrouwen is het centrum van de emoties veel groter. Ondanks de verschillen zijn mannen en vrouwen even slim. Mannen concentreren zich meer op doelen, terwijl vrouwen beter zijn in organisatie en communicatie.

Wanneer de verschillen van het brein duidelijk zijn, kun je rekening houden met het voorkeursgedrag en gemakkelijker een klik hebben. Zo kun je meer bereiken door van elkaars sterke punten te profiteren.